Organize Sanayi Bölge 10.Cadde No:7 38070 KAYSERİ - TÜRKİYE                  Telefon :  90352 321 20 69                  Faks : 90352 321 26 09                  E-mail : mitsan@mitsan.com.tr